-28%
, ,

30denní výzva CVIK & ZVYK

12997 

Hodinová lekce angličtiny každý den po dobu jednoho měsíce. Výzva!

Po obdržení Vaší objednávky Vás budeme do dvou pracovních dnů kontaktovat telefonicky a domluvíme se na dalším postupu a časovém harmonogramu.

30denní intenzívní anglická výzva

30 dní = 30 lekcí angličtiny = 30 komunikačních šablon pro každodenní mluvení

30 individuálních šedesátiminutových lekcí přes internet z pohodlí domova.

Přístup k online e-learningu (Anglické pilulky) zdarma po dobu následujících šesti měsíců.

Výukové materiály v ceně.

Přátelští lektoři připravení zodpovědět všechny Vaše dotazy.

DEN 1
PŘÍTOMNOST: jsem, máš, dělá, nechodíme, říkáte? nezkoušejí? ATD.

DEN 2
MINULOST: byl, měla, dělalo, nechodili, říkaly? nezkoušeli jste? ATD.

DEN 3
BUDOUCNOST: budu, budeš mít, udělá, nebudeme chodit, řeknete? nevyzkoušejí? ATD.

DEN 4
PODMÍNKA: byl bych, měl bys, dělal by, nešli bychom, řekli byste? nezkoušely by? ATD.

DEN 5
RADA, DOPORUČENÍ: neměl bych být, neměl bys mít, neměla by dělat, měli bychom jít? ATD.

DEN 6
ŽÁDOST, NABÍDKA: mohl bych být, mohl bys mít, mohl by udělat? ATD.

DEN 7
SCHOPNOST V MINULOSTI: mohl jsem být, mohl jsi mít, mohl udělat? ATD.

DEN 8
SCHOPNOST V PŘÍTOMNOSTI: můžu být, můžeš mít, může dělat, můžeme chodit? ATD.

DEN 9
SCHOPNOST V BUDOUCNOSTI: budu moct být, budeš moct mít, budou moct říct? ATD.

DEN 10
POVINNOST V PŘÍTOMNOSTI: musím být, musíš mít, musí dělat? nemusíme vyzkoušet? ATD.

DEN 11
POVINNOST V MINULOSTI: musel jsem být, nemusel jsi dělat, museli jít? ATD.

DEN 12
POVINNOST V BUDOUCNOSTI: budu muset být, nebudeš muset pracovat, bude muset jít? ATD.

DEN 13
POVINNOST NĚČÍM PODMÍNĚNÁ: musel bych být, musel bys mít? ATD.

DEN 14
CHTĚNÍ: chci být, nechceš mít, chtějí jet? ATD.

DEN 15
CHTĚNÍ V MINULOSTI: chtěl jsem být, chtěl jsi mít, chtěla říct? ATD.

DEN 16
RÁD BYCH/CHTĚL BYCH: chtěl bych být, chtěl bys mít, chtěla by říct? ATD.

DEN 17
POKUD SE NĚCO STANE: pokud budu, pokud budeš mít, pokud půjdou ATD.

DEN 18
KDYBY SE NĚCO STALO: kdybych byl, kdybys měl, kdyby šli ATD.

DEN 19
OČEKÁVÁNÍ, SPOLEČNÁ DOMLUVA: mám být, máš mít, má říct? ATD.

DEN 20
ROZKAZY A POKYNY: buď, měj, nedělej, nechoď, neříkejte ATD.

DEN 21
UŽ, JEŠTĚ NE, PRÁVĚ, ČASTO, STÁLE – běžné “koření” vět

DEN 22
KDO, KDE, CO, PROČ A JAK: otázky a spojování myšlenek do větších celků

DEN 23
NĚKDO, NĚCO, NIKDO, NIC: ne vždy je všechno konkrétní, aneb abstraktnost k jazyku patří

DEN 24
YOUTUBE, NETFLIX, HUDBA, PLETENÍ A ZAHRÁDKA… vaše osobnost vyjádřená anglicky

DEN 25
VYROBENO V ČÍNĚ: trpný rod (jsem zmaten, jsi připraven, nebyla informována ATD.)

DEN 26
ING koncovka: Aneb člověk nemusí být Ing., aby uměl přetvářet slova a pracovat s nimi

DEN 27
SIT DOWN & DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU: frázová slovesa a idiomy

DEN 28
ČESKO NEBO “ČECHIE”?: cestování a jména zemí, lidí, jazyků a národností

DEN 29
PŘEDPŘÍTOMNÝ/PŘEDMINULÝ/PŘEDBUDOUCÍ – potřebuju tohle vůbec vědět?

DEN 30
SHRNUTÍ, REKAPITULACE & GOODBYE (nebo SEE YOU LATER?)

Nákupní košík